Imatge corporativa: logos i més logos

No sé on vaig llegir que el disseny gràfic és la dicotomia entre l'art i la funcionalitat. Hi ha dissenys que es fan per expressar un sentiment, una opinió, etc., i altres que es fan per complir una funció determinada: com el disseny de la publicitat, de la imatge corporativa, de les webs...

Doncs bé, això són diferents proves de logotip del projecte Quimera que s'acosten més a la segona categoria, ja que són dissenys funcionals.